Budapest VI. Kerület Bajza Utcai Általános Iskola

Budapest
1062 Bajza u. 49-51

Rólunk

Kedves Szülők, Gyerekek!

Szeretettel várunk iskolánkba minden érdeklődőt! A 105-ös busz, a földalatti, a 3-as metró és a 72-es trolibusz segíti a közlekedést.

Iskolánkban 1917. szeptember 1-jén, 100 évvel ezelőtt volt az első tanévnyitó, és több mint 50 éve működik az ének-zene tagozat. Büszkék vagyunk rá, hogy nemzedékek adták egymásnak a kilincset, s az egykori diákok unokái - ma tanítványaink.

Iskolánkba jelenleg közel 500 tanuló jár, akiknek felkészülését könyvtár, szaktantermek, külön nyelvi- és jól felszerelt informatika termek, valamint 5 interaktív tábla is segíti. Tornaterem, tornaszoba, gumitéglás udvar járul hozzá a tanulók egészséges életmódra neveléséhez. Az iskola területén működik a kerületi tanuszoda, mely Terézváros tanulói számára ingyenesen szombaton is nyitva tart.

Pedagógiai hitvallásunk:

Alapcélunk egy olyan gyermekközpontú iskola megteremtése, ahol a legfőbb érték:

  • a korszerű tudással rendelkező, nyitott személyiségű, kreatív tanulók nevelése, akik testileg, lelkileg edzettek, s rendelkeznek a megfelelő önismerettel és az általános erkölcsi, közösségi normákkal,
  • a környezetünk megóvásáért, esztétikusabbá tételéért vállalt felelősség,
  • szűkebb és tágabb környezetünk hagyományainak tisztelete, ápolása.

Úgy állítjuk össze induló első osztályaink programjait, hogy a mozgás, a művészet és a kreatív gondolkodás kibontakoztatásához a lehető legtágabb teret biztosítsuk:

Így alsó tagozaton a következő programok működnek:

 

Emelt szintű ének-zene program

A heti 4 óra ének-zeneoktatás mellett néptánc, karének, népi játékok, szereplések teszik színessé a programot. Az angol nyelv tanulását is biztosítjuk heti 2, majd 3 órában, 3. osztálytól.

Két tannyelvű angol program

Az angol nyelvet heti 5 órában tanítjuk. Ezen a nyelven tanulják még a tanulók a természetismeretet, a rajzot, a technikát és az ének-zenét  is. Felső tagozaton, az 5. osztálytól ez kibővül a történelem, az országismeret, majd 7. osztálytól az informatika tantárgy oktatásával is. A program előnye, hogy a kommunikáción alapuló nyelvoktatást képviseli.

Német nemzetiségi oktatást biztosító program

A német nyelvet heti 5 órában tanítjuk. Ezen kívül a rajz, a technika és az ének-zene tantárgyak tanítása is német nyelven folyik. A nemzetiséghez kapcsolódó hagyományőrzés, a nemzetiségi kultúra megismertetése kiemelt feladata a programnak.


Vízilabdát oktató program

Nagy sikerrel már két évolyamon folyik a -  Vízilabda Szövetség által támogatott  -vízilabdát oktató programunk, a tanrendbe beépítve.

A gyerekek mindent az alapoktól kezdenek elsajátítani. A sportág alapjainak minél tökéletesebb elsajátításához elengedhetetlen mélyvizes úszásokat és mélyvizes edzéseket a Szőnyi úti BVSC uszodában tartjuk.

Valamennyi alsós osztályunkban biztosítjuk a néptáncórát és az úszásoktatást, függetlenül a programtól.

Iskolánkban évek óta kompetenciaalapú oktatás folyik. A képességek fejlesztését és a tehetséggondozást fontosnak tartjuk. Tehetségpontok vagyunk! Ezeket kooperatív tanulási technikákkal, projekt módszerekkel fejlesztjük. Módszereink lehetőséget biztosítanak az alapos nyelvtani előkészítésre (szótagolás), az eltérő haladási ütem figyelembevételére (főként a késleltetett írástanítással).

A tanítók valamennyi osztályunkban kiemelt feladatuknak tekintik az iskolába lépés esetleges nehézségeinek feloldását, a meglévő képességek felismerését, ezek fejlesztését a személyiségközpontú oktatást és nevelést.

Minden alsós osztályban biztosítjuk a  korrepetálást, a lassabban haladók felzárkóztatását. Nagy gondot fordítunk a gyermekek testi fejlesztésére, a környezeti nevelésre is.

Felső tagozaton folytatódik a készség és képességfejlesztés. Projektekkel, kooperatív technikákkal fejlesztjük a gyerekek ön- és társismeretét, együttműködő képességét. Kiemelt feladatunknak tekintjük a felzárkóztatást és a tehetséggondozást. Az informatika és idegen nyelv oktatását jól felszerelt számítástechnika illetve nyelvi termek segítik.

A kerületi és országos versenyeken elinduló tanulóink mindig kimagasló eredményeket érnek el. 

Évek óta nagy örömmel vesznek részt a gyerekek a háromfordulós történelmi vetélkedőn. Rendszeresek a múzeumi és drámafoglalkozások, rendhagyó irodalomórák, és a színházlátogatások.

Sportolóink sikerei is öregbítik iskolánk jó hírét.

A közös munkát logopédus, pszichopedagógus és pszichológus segíti. Ez a mentálhigiénés csoport  a gyerekeket a probléma feltárásától a megoldásáig végigkíséri.

Tanulóink oktatását-nevelését segíti az iskolában működő Bajzások Jövője Alapítvány.

A Tóth Aladár Zeneiskola helyben oktatja a szolfézst,  lehetőség van hangszeres zenetanulásra is.

Sportkínálatunk: úszás, korcsolyázás, néptánc, kosárlabda, tartásjavító torna, pingpong.

Szabadidős tevékenységeink: szakkörök, napközis projektek, hangversenyek, kézműves foglalkozások, sportversenyek, erdei iskola, kirándulások, nyári táborok.

Hagyományos programjaink: Ki? Mit? Tud?, Bajza Gála, Gyermek-hét stb.

„Iskolakóstolgató” foglalkozásokat és nyílt napokat tartunk a tanító nénikkel a nagycsoportos gyerekeknek a tanév folyamán többször, melyek aktuális időpontjáról az iskolakóstolgató menüben és hirdető táblánkon tájékozódhatnak.